Ջրամատակարարում - Կոյուղու խողովակներ

 

RAUPIANO Plus ձայնամեկուսիչ կոյուղու համակարգ է, որը հարմար է բնակելի շենքերի և տարածքների համար: Համակարգի հիմքում ընկած են պոլիմերային բազմաշերտ խողովակները՝ թեքման անկյունում ավելի հաստ և ձայնամեկուսացնող շերտով: 

 

ընկերության պաշտոնական կայք